TMMOB Doğu Karadeniz Yürüyüşü

1258

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 9 Şubat 2015’te, ülkedeki AKP diktatörlüğüne ve gericiliğine, talana, sömürüye, mesleklerinin niteliksizleştirilmesine, haklarının gasp edilmesine ve TMMOB’un işlevsizleştirilmesine karşı, Türkiye genelinde bir yürüyüş başlattı. Yürüyüş 14 Şubat’ta, Ankara’da, TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda gerçekleşecek buluşmayla sona erdi.