CHP, ’emek büroları’ ile işçileri hedefliyor

1523

CHP’nin emek alanında çalışan birçok akademisyen, sendikacı ve meslek örgütü temsilcisi ile bir araya gelerek oluşturduğu ‘Emek Büroları’, işçileri örgütlemeyi hedefliyor. 

CHP Türkiye’nin en büyük işçi ayaklanması olan 15-16 Haziran’ın yıl dönümünde “Emek Büroları’nın startını verdi. Uzun süredir hazırlığı yapılan Merkez Emek Bürosu’nu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba basın toplanısı ile kamuoyuna duyurdu.

Birgün’ün haberine göre Ağbaba, “Türkiye’de 17 milyon yoksul vatandaşımız var. Nüfusun yüzde 1’i, servetin yüzde 54’üne sahip. Emekçilerimizin en çok karşılaştığı tehdit ise işsizlik. AKP’nin 14 yıllık iktidarında işsizlik oranı rekor kırdı. Diplomalı işsizlik gün geçtikçe artıyor. AKP’nin görevi devraldığı 2002 yılında yüzde 10 olan işsizlik oranı, günümüzde yine aynı oranda takılı kaldı. 6 milyon işsizin sorumlusu AKP iktidarıdır. Emekçiler geleceksizlik ve güvencesizlik kıskacına atılıyor. Çalışan her 100 kişiden 35’i herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı bulunmuyor” diye konuştu.

YÜZDE 88’İ SENDİKASIZ ÇALIŞIYOR

Türkiye’de taşeron çalıştırma, sendikasızlaştırmanın AKP eli ile kalıcı hale getirildiğini söyleyen Veli Ağbaba “Bugün kamu ve özelde taşeron işçi sayısı 1.5 milyonun üzerinde. Toplam işçi sayısının yaklaşık yüzde 12’si taşeron olarak çalışıyor. AKP, kendisine biat için bir yandan emekten yana sendikacılığı engelliyor, diğer yandan yandaş sendikalar yaratıyor. Emekçilerin yaklaşık yüzde 88’i sendikasız olarak çalışıyor” dedi.

MADENLERDEN AVM’LERE ÖRGÜTLENME

Toplantı sonrası Merkez Emek Bürosunda faaliyet yürütecek ekibi de tanıtan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sözlerini şöyle bitirdi: “Emek Büroları olarak, madenlerde gün ışığı görmeden alınteri dökerek ekmek parası için çalışan işçilerimizin de, AVM’lerde ya da çağrı merkezlerinde gün ışığından mahrum bırakılarak saatlerce çalıştırılan yurttaşlarımızın da yanındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemiz.”

***

Emek Büroları Danışma Kurulu ve Üyeleri ise şöyle:

Danışma Kurulu: Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, 22. Dönem CHP Milletvekili İzzet Çetin, Perihan Sarı, Prof. Dr. Aziz Konukman, Aziz Çelik (Gazeteci), Dr. Murat Özveri (Avukat), Gazeteci Şükran Soner, Çalışma Ekonomisi Uzmanı ve Gazeteci Dr. Atilla Özsever, Mustafa Sönmez (Yazar), Ali Taştan (Birleşik Kamu İş Mali Sekreteri), Ercüment Şahin Çervatoğlu (Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Işıkhan Güler, Doç. Dr. Ercüment Çelik
Emek Büroları Üyeleri: Zeki Kılıçaslan (PM Üyesi), Ünal Demirtaş (Zonguldak Milletvekili), Musa Çam (İzmir Milletvekili), Süleyman Çelebi (CHP24. Dönem İstanbul Milletvekili), Yıldırım Kaya (PM Üyesi), Dinçer Mendillioğlu (Güvencesiz çalışan temsilcisi), Ramazan Gürbüz (KESK Mali İşler Sekreteri), Burhanettin Bulut (Adana Eski İl Başkanı), Cemal Ünlü (Eğitim-Sen Eski MYK Üyesi), Ali Berberoğlu (Sendikacı), Berkay Aydın, Ali Haydar Fırat (İletişim Bilimci), Ömer Fethi Gürer (Niğde Milletvekili), Dilara ilbuğa, Yaşar Seyman (PM Üyesi), Mustafa Öztaşkın (Sendikacı), Mücahit Dede (Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri), Kadir Gökmen Öğüt (PM Üyesi), Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili), Atila Sertel (İzmir Milletvekili), Özgün Millioğlu, Sulya Akbulut (Sendikacı)